Orezol project centro vietnam

Eng.
Client: OREZOL
Services
Logo design, Branding, Art direction
Packaging design
Working times:  60 hours
Receiving required criteria on refreshing a familiar products – ion drinks – from Logo, Branding to Packaging and Art direction, Centro has aimed to apply an overall concept that brings up modern and minimal breeze, yet visually memorized, impressed and stimulated.
By deploying this strategy, the users can get the product message and product classification quickly through the most specific and selective color scheme.
The usage of lines and shapes are considered and experimented by Centro to opt out a consistent pattern set on every branding package, from single product to compact packaging. This helps to ensure the whole procedure from production, logistics to retail are recognized easily, conveniently and effectively.
Vi.
Khách hàng: OREZOL
Dịch vụ:
Thiết kế logo, Nhân diện thương hiệu, Art direction
Thiết kế bao bì

Thời gian thực hiện:  60 giờ
Với tiêu chí yêu cầu làm mới lại một sản phẩm vốn đã quen thuộc – nước điện giải – từ Logo, Thương hiệu cho đến Bao bì và các Mẫu thiết kế, Centro đã hướng đến việc áp dụng ý tưởng tổng thể mang hơi thở hiện đại, tối giản nhưng lại dễ nhớ, ấn tượng và kích thích về mặt thị giác.
Người dùng dễ dàng hiểu được thông điệp thương hiệu, phân loại sản phẩm qua các màu sắc đặc trưng và được chắt lọc nhất.
Việc sử dụng các đường nét và hình học được Centro cân nhắc và thử nghiệm để chọn ra một hoa văn nhất quán trên từng bộ nhận diện từ các sản phẩm riêng lẻ cho đến bao bì đóng gói, đảm bảo toàn bộ quy trình từ sản xuất, vận chuyển đến bán lẻ đều được nhận diện dễ dàng, tiện lợi và hiệu quả.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *