PITCO _ documentary film, photography, company profile

Eng.
Client: Petrolimex International (Pitco)
Working hours: 120h
Project
Documentary film
Factory photography, product photography 
Company profile
Copywriting
Brief:
With more than 20 years experience of the spice industry, including production and exportation domestically and globally, PITCO is currently one of the leading companies in the exporting market of pepper and salt in Vietnam with outstanding infrastructure and capability.
Solution:
Survey on the factory, production flow and products. Plan the filming and photography activities in accordance with the production process. Search and analyse other companies in the region to build up the implementation strategy of the marketing documents.
Vi.
Khách hàng: Petrolimex International (Pitco)
Thời gian làm việc: 120h
Dự án: 
Phim tài liệu
Chụp ảnh nhà máy, chụp ảnh sản phẩm
Profile giới thiệu công ty
Viết nội dung
Brief: 
Với hơn 20 năm kinh nghiệm sản xuất, xuất khẩu gia vị trên thị trường nội địa và thế giới, PITCO hiện là một trong những công ty hàng đầu về chế biến và xuất khẩu hạt tiêu, muối tại Việt Nam với cơ sở vật chất, kinh nghiệm trên các thị trường xuất khẩu.

Giải pháp: 
Khảo sát nhà máy, lộ trình sản xuất, sản phẩm. Lên kế hoạch thực hiện quay phim, chụp ảnh khớp với qui trình sản xuất.
Tìm hiểu hoạt động của các công ty đối thủ trong khu vực để lên chiến lược cho thực hiện các tài liệu marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *