TerraTech Web design

Eng.
Client: I-Tech DC
 
Services: 
Website design 
 
Working hours: 40 hours

Brief:
TerraTech project of I-Tech company. Smart office building – technology incubator project at a strategic location of District 9, HCMC.
 
Solution:
Proposed concept with dynamic style, connection work, promising environment where individuals are simultaneously ‘Work.Play.Connect’.
 
 
Vi.
Khách hàng : I-Tech DC
 
Dịch vụ: 
Thiết kế website
                        
Thời gian thực hiện: 40 hours
 
Brief:
Dự án TerraTech là dự án được xây dựng bởi I-Tech. Dự án toà nhà văn phòng thông minh – vườn ươm công nghệ tại vị trí chiến lược của Quận 9, Tp.HCM. 
 
Giải pháp: 
Đề xuất concept với phong cách kết nối năng động, hứa hẹn về một môi trường nơi cá nhân đồng thời ‘Work.Play.Connect’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *